Vaše propagace v Brně i jinde...

Nejlepší forma lokálního offline marketingu spočívá v: 

  • Jasné definici okruhu, ve kterém jsem schopen pravidelně a kvalitně oslovovat zákazníky.
  • Intenzitě oslovování – koncový zákazník musí o firmě číst nebo slyšet z více zdrojů.
  • Pravidelnosti, firma se koncovým zákazníkům neustále připomíná, protože až nastane ten správný okamžik, až ji budou potřebovat, tak nebudou hledat jinde.
  • Výzvě k akci – komunikace koncové zákazníky směřuje k dalšímu kroku, třeba návštěva prodejny, webu či skupiny na sociálních sítích. 
  • Jednotě – barevnost, písmo, forma sdělení ze všech zdrojů působících na koncového zákazníka je stejná.